Wijkkompassen

4 TM 12 JAAR13 TM 17JAAR65 TM 79JAARALLEENSTAAND18 TM 27 JrNWALLOCHTONENEENOUDERGEZINNENRELATIEVEVERHUISMOBILITEITVESTIGING UIT NLA-WIJKBINNENVERHUIZINGENKWALITEITWONINGENWOZWAARDECORPORATIEFBEZITKWALITEITWOONOMGEVINGBORGVERLOEDERINGJONGERENVOORZIENINGENOUDERENVOORZIENINGENWINKELAANBODGKBNWW1 TM 3 JAAROPLEIDINGSNIVEAUKANSARMEKINDERENOVERGEWICHTJEUGDBASISONDERWIJSOVERGEWICHTVOLWASSENENGEBRUIKWMOMANTEL-ZORGERSSOCIALESAMENHANGOOGJE INHET ZEILACTIEF IN DE BUURTOVERLASTJONGERENOVERLASTDRUGSOVERLASTINBRAAKMISHANDELINGONVEILIGHEIDSGEVOELENSLEEFTIJDENDOELGROEPENVERHUIZINGENWONINGENWOONOMGEVINGVOORZIENINGENWERK ENINKOMENJEUGD ENONDERWIJSWELZIJNBETROKKENHEIDOVERLASTVEILIGHEIDBEVOLKINGFYSIEKELEEFOMGEVINGSOCIAALECONOMISCHSOCIALELEEFOMGEVING

Omschrijving

 

De kompaswijk Buitenhof/De Kring is een samengestelde wijk net ten Noorden van de A7, aan de westkant van de stad Groningen. De wijk ligt tussen het Stadspark in het oosten, Hoogkerk in het westen en de Peizerweg in het noorden. De wijk bestaat grotendeels uit vrij luxe koopwoningen gebouwd na 2000. Een bijzonder deel van dit gebied vormt De Kring, de grootste locatie voor woonwagens binnen de stad Groningen. Het gebied is voor de voorzieningen aangewezen op Hoogkerk en in mindere mate op de wijken in het zuiden van de stad. In 2016 wonen er in het gebied bijna 2.300 inwoners in circa 700 woningen.

In de Buitenhof wonen vooral veel gezinnen met kinderen, ook eenoudergezinnen. En juist weinig studenten en mensen met een migratie-achtergrond. Er wordt relatief weinig verhuisd. Bijna alle scores in deze wijk zijn gunstiger dan gemiddeld. De woningen en de woonomgeving zijn goed van kwaliteit, er zijn veel betrokken wijkbewoners, weinig overlast en het is veilig. Sociaaleconomisch gaat het de meeste wijkbewoners voor de wind. Uitzonderingen op dit positieve beeld zijn relatief veel volwassenen met overgewicht, een gemiddeld percentage werklozen en een lage tevredenheid over winkels voor dagelijkse boodschappen. Een lagere tevredenheid over voorzieningen zien we in veel nieuwere wijken. De bewoners van deze wijken zijn aangewezen op de voorzieningen in aangrenzende wijken in de buurt.

Ontwikkeling

Ontwikkeling van de wijk
Ontwikkeling t.o.v. stad

De situatie in de Buitenhof/De Kring is stabiel gebleven in de afgelopen zes jaar. Wel is er ook vooruitgang op een aantal aspecten. Zo zijn er meer wijkbewoners actief voor de buurt, is het aantal mantelzorgers gegroeid en is het percentage volwassen met overgewicht afgenomen. Ook zien we minder overlast door groepen jongeren en minder verloedering. De enige uitzondering op dit positieve beeld is de teruggelopen tevredenheid over de winkelvoorzieningen. Net als in andere wijken uit dezelfde bouwperiode zien we dat de wijk ontgroent: het aandeel basisschoolkinderen is afgenomen, terwijl de groep 13-17 jaar is gegroeid. Ook het aantal ouderen is toegenomen.

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.