stad KOMPAS

Hoe gaat het met Stad?

 

Hoe gaat het met de wijken?

 

De signalen staan op rood voor De Hoogte, de Indische buurt en Selwerd. Over de hele linie staan deze wijken er ongunstig voor. Verder is aandacht nodig voor de Oosterparkwijk, Vinkhuizen, Paddepoel, Beijum, de Binnenstad en Lewenborg. In de Oosterparkwijk, De Hoogte en de Binnenstad verwachten de bewoners dat hun wijk erop vooruit zal gaan. In Selwerd, Vinkhuizen, Paddepoel en Lewenborg zijn de bewoners pessimistisch over de toekomst van hun wijk.

De andere wijken scoren gemiddeld of daarboven (geel of groen). Ronduit positieve ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in de Tuinwijk, de Grunobuurt en De Wijert. Hier is ook op grote schaal nieuwbouw of wijkvernieuwing gepleegd.

In een aantal van de wijken die er gemiddeld tot goed voor staan, heeft men weinig vertrouwen in de toekomst. De Wijert en Hoogkerk zijn daarom wijken om in het oog te houden, ondanks de gemiddelde scores.


+850
Bevolking
Minder groei bevolking: wel geboorte-overschot, nauwelijks migratie-overschot
+1350
Wonen
Groei aantal woningen, met name voor jongeren
+1,3%
Economie
Groei werkgelegenheid groter dan Nederland
+2,4%
Werkloosheid
Toename werkloosheid
-5%
Onderwijs
Minder voortijdig schoolverlaters, meer buitenlandse studenten
+6%
Welzijn, zorg, gezondheid
Gezondheid inwoners goed, meer mantelzorgers
 
Cultuur en sport
Sport constant, groei cultuurbezoek
 
Leefomgeving
Leefomgeving gelijk gebleven
+6%
Verkeer
Steeds meer fietsen
-27%
Veiligheid
Veiligheid verbeterd: minder woninginbraken en geweldsdelicten

   De basismonitor is dynamisch van aard en zal de komende tijd verder worden doorontwikkeld en gedurende het jaar terugkerend worden geactualiseerd en aangevuld.

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.