stad KOMPAS

Hoe gaat het met Stad?

 

Hoe gaat het met de wijken?

 

Als we ontwikkelingen, stand van zaken en toekomstverwachtingen in de wijken van de stad combineren zien we duidelijke verschillen.

Het minst gunstige beeld zien we in De Hoogte, Indische buurt, Selwerd en Binnenstad. Ook is er aandacht nodig voor Beijum, de Oosterparkwijk, Paddepoel en Vinkhuizen. De wijkbewoners van de Oosterparkwijk en de Binnenstad verwachten dat hun wijk erop vooruit zal gaan. De bewoners zijn ronduit pessimistisch over de toekomst van hun wijk in Selwerd en De Wijert.

De andere wijken scoren rond of boven het stadsgemiddelde (geel of groen). Positieve ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in de Tuinwijk, De Wijert en de Professorenbuurt. In de Tuinwijk en De Wijert is ook op grote schaal nieuwbouw of wijkvernieuwing gepleegd.

In een aantal van de wijken die er gemiddeld tot goed voor staan, heeft men weinig vertrouwen in de toekomst. Hoogkerk en de Herewegbuurt zijn daarom wijken om in het oog te houden, ondanks de gemiddelde scores.

In landelijk perspectief stonden alle wijken van stad er in 2014 goed voor, volgens de meest recente landelijke Leefbaarometer.


123
1362
Bevolking
Groei door toevoeging Meerstad en geboorte-overschot
-42%
Wonen
Minder woningen te koop: aantrekkende economie
1,50%
Economie
Groei werkgelegenheid opnieuw groter dan Nederland
-25%
Werkloosheid
Sterke afname werkloosheid, armoede gelijk gebleven
-57
Onderwijs
Minder voortijdig schoolverlaters, meer buitenlandse studenten
5%
Welzijn, zorg, gezondheid
Voorzichtige toename eigen inzet inwoners
75%
Cultuur en sport
Veel inwoners sporten en gaan wel eens uit
94%
Leefomgeving
Veel inwoners vinden hun buurt prettig om te wonen
2,25%
Verkeer
Ring-zuid steeds drukker, in de stad veel fietsers
-4%
Veiligheid
Veiligheid opnieuw verbeterd: minder bewoners voelen zich onveilig

   De basismonitor is dynamisch van aard en zal de komende tijd verder worden doorontwikkeld en gedurende het jaar terugkerend worden geactualiseerd en aangevuld.

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.